Tính đến ngày 30/6/2017, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 173 doanh nghiệp đăng ký mới (tăng 2,98% so cùng kỳ) với tổng vốn điều lệ đăng ký là 2.229 tỷ đồng (tăng 3,5 lần so cùng kỳ); và 112 đơn vị trực thuộc (chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện); giải quyết hồ sơ đăng ký tạm ngưng hoạt động cho 17 doanh nghiệp (tăng 02 doanh nghiệp so cùng kỳ, tương đương 13,33%) và giải quyết hồ sơ đăng ký giải thể...

TIN CHÍNH SÁCH

Nhằm quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 12 tháng 6 năm 2017, Quốc hội đã ký ban hành Luật số 04/2017/QH14 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, đối tượng áp dụng Luật này là: doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về...

MUA SẮM, ĐẦU THẦU

VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 524348
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa