TIN HOẠT ĐỘNG
Vào sáng ngày 23/02/2017, Ban Chỉ đạo Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức cuộc họp thường niên để đánh giá lại các kết quả đạt được của Dự án trong năm 2016 và thảo luận việc triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2017-2018 (21 tháng).

KINH TẾ XÃ HỘI

TIN CHÍNH SÁCH

Hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán là ngành nghề kinh doanh có điều kiện do đó chỉ có những doanh nghiệp được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán mới đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán và chỉ có những kế toán viên hành nghề (là những người được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán) mới được hành nghề dịch vụ làm kế toán,...

Nhằm nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; nâng cao nhận thức cộng đồng, các cơ quan, công sở; xây dựng ý thức, thói quen thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường; phấn đấu tiết kiệm từ 5% trở lên tổng mức tiêu thụ năng lượng trong giai đoạn đến 2020 so với dự báo nhu cầu năng lượng theo Quy hoạch phát triển điện...

VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 393926
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa