CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DNNVV CỦA DỰ ÁN PHÁT TRIỂN DNNVV

Chương trình tài trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sáng tạo

Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo là một hoạt động trọng tâm của Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng, do Chính phủ Canada tài trợ. Chương trình được triển khai từ năm 2014 đến năm 2016, trên địa bàn 11 huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Sóc Trăng, với tổng kinh phí tài trợ là 20 tỷ đồng. Mục tiêu của chương trình là giúp các doanh nghiệp hiện thực hóa những ý tưởng mới, sáng tạo và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, thân thiện với môi trường.
1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, bao gồm các hợp tác xã và hộ kinh doanh. Trong đó ưu tiên doanh nghiệp: i) sản xuất, chế biến, chế tạo cơ khí phục vụ sản xuất nông nghiệp, thủy sản; ii) kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ được sản xuất, chế biến trên địa bàn tỉnh.

2. KINH PHÍ TÀI TRỢ

Tổng kinh phí của Chương trình là 12 tỷ đồng cho giai đoạn 2014 – 2017. Trong đó kinh phí phân bổ cho năm 2015 là 5 tỷ đồng. Dự kiến năm 2015 sẽ tài trợ cho 15 doanh nghiệp.

Mỗi đề xuất sáng kiến được chọn, Ban Quản lý Dự án sẽ tài trợ 49% tổng kinh phí thực hiện sáng kiến, tuy nhiên tối đa không quá 300 triệu đồng/sáng kiến đối với hộ kinh doanh và không quá 500 triệu đồng/sáng kiến đối với doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp vào vòng chung kết, nhưng không được Ban giám khảo vòng chung kết xem xét, đánh giá là đề xuất xuất sắc sẽ được nhận giải khuyến khích với mức hỗ trợ tối đa từ Chương trình là 20 triệu đồng để thực hiện sáng kiến.

3. CHỦ ĐỀ CHƯƠNG TRÌNH

Chủ đề của Chương trình sẽ không thay đổi qua các năm , doanh nghiệp tham gia Chương trình được lựa chọn một trong hai chủ để:
Chủ đề 1:"Nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, dịch vụ và vì một môi trường thân thiện hơn".   
Với các tiểu chủ đề:
                     1)    Đổi mới sản xuất, kinh doanh thân thiện với môi trường.
                     2)    Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tăng khả năng thương mại hóa.
                     3)    Phát triển mô hình liên kết hợp tác sản xuất, kinh doanh tiêu thụ sản phẩm.


Chủ đề 2: "Mở rộng, đa dạng hóa thị trường hướng tới phát triển bền vững".

Với các tiểu chủ đề:
                     1)    Đổi mới chiến lược thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ.
                     2)    Nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ.


4. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN

4.1.    Tính sáng tạo (40% tổng số điểm):
-    Sáng tạo trong kinh doanh: là các hoạt động đổi mới về sản phẩm, dịch vụ, cải tiến trang thiết bị, máy móc, công nghệ trong sản xuất kinh doanh. Các hoạt động làm gia tăng giá trị của sản phẩm trong chuỗi giá trị. Những hoạt động thay đổi về phương pháp, cách thức tiếp thị, quảng cáo, truyền thông quảng bá, thương mại hóa sản phẩm của doanh nghiệp.
-    Sáng tạo về mặt xã hội: là những thay đổi tạo ra sự gia tăng giá trị về mặt xã hội như hỗ trợ người khuyết tật, nhóm dân tộc thiểu số, hoặc tạo ra những mô hình liên kết hợp tác sản xuất, hỗ trợ lẫn nhau.
-    Sáng tạo thân thiện với môi trường: là những hoạt động đổi mới nhằm hạn chế tác động đến môi trường trong quy trình sản xuất kinh doanh như cải tiến trong việc tiết kiệm nguyên - nhiên liệu, tài nguyên, sử dụng các sản phẩm tái chế, sản phẩm an toàn môi trường và sức khỏe người tiêu dùng thay cho các sản phẩm độc hại truyền thống.

4.2.    Tính khả thi/ năng lực của doanh nghiệp (25% tổng số điểm): là khả năng biến ý tưởng, sáng kiến thành hiện thực của các doanh nghiệp. Các yếu tố khả thi được xem xét đến là: khả thi về kỹ thuật, khả thi về nguồn lực thực hiện (nhân lực, vật lực, tài chính), khả thi về tiến độ thực hiện và khả thi trong công tác quản lý vận hành.

4.3.    Tính bền vững sáng kiến (15% tổng số điểm): là khả năng doanh nghiệp có thể tiếp tục duy trì thực hiện sáng kiến sau khi nguồn tài trợ của Chương trình kết thúc.

4.4.    Khả năng nhân rộng (10% tổng số điểm): là khả năng áp dụng rộng rãi của các đề xuất sáng kiến tại các địa phương khác nhau sau khi đưa sáng kiến triển khai thực tế.

4.5.    Giá trị bổ sung (10% tổng số điểm): các giá trị bổ sung được hiểu là lợi ích gián tiếp mà đề xuất sáng kiến mang lại cho cộng đồng, địa phương nơi thực hiện sáng kiến. Cụ thể, trong Chương trình này giá trị bổ sung được hiểu là các sáng kiến do phụ nữ hoặc người dân tộc đề xuất, thực hiện; các sáng kiến giải quyết việc làm cho các đối tượng yếu thế; các sáng kiến ưu tiên sử dụng nguồn nguyên liệu, lao động địa phương.

5. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ VÀ THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH

*    Hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình gồm:

              1)    Đơn xin tài trợ (Tải về) –  cập nhật năm 2015

              2)    Mẫu viết đề xuất sáng kiến (Tải về) – cập nhật năm 2017

              3)    Bản sao giấy đăng ký kinh doanh;

              4)    Báo cáo tài chính quý hoặc năm gần nhất (trường hợp Hộ kinh doanh Báo cáo theo mẫu ở Phụ lục 4 của Chương trình);

              5)    Bảng danh sách trả lương nhân viên, người lao động trong hai tháng gần nhất.

Mỗi doanh nghiệp có thể gửi nhiều đề xuất sáng kiến, nhưng mỗi doanh nghiệp chỉ được Chương trình tài trợ một đề xuất sáng kiến.

              *    Kinh phí tài trợ cho một đề xuất sáng kiến: tài trợ tối đa 49% của tổng kinh phí sáng kiến, tùy theo loại hình sáng kiến, mức tiền tài trợ tối đa là 300 triệu đồng đối với hộ kinh doanh và tối đa 500 triệu đối với doanh nghiệp.

              *    Thời gian thực hiện sáng kiến: 12 tháng.

              *    Doanh nghiệp cam kết không giải thể ít nhất là 02 năm sau khi ký hợp đồng tài trợ.

              *    Nếu người viết đề xuất/trình bày là chủ doanh nghiệp, nhưng không trực tiếp thực hiện sáng kiến thì doanh nghiệp phải thông báo với BQLDA và có Giấy ủy quyền thực hiện sáng kiến của chủ doanh nghiệp cho người thực hiện sáng kiến (tuy nhiên, doanh nghiệp không được thuê đơn vị tư vấn để thực hiện sáng kiến).

7. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Văn phòng Ban Quản lý Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng
Lầu 2 - Sở Kế hoạch và Đầu tư,

Số 21, đường Trần Hưng Đạo, phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại: 079.3821822 – 3828829

Email: doanhnghiepsangtao@soctrangsme.vn

Website: www.doanhnghiepsangtao.soctrangsme.vn

 


VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4736064
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa