TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Quy định mới về mức thu sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ngày 08/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 quy định mức thu sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.

Theo đó, các tổ chức, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp nguồn nước từ các công trình thủy lợi hoặc hệ thống công trình thủy lợi do Nhà nước và nhân dân đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng cho mục đích sản xuất nông nghiệp và các mục đích khác không phải sản xuất nông nghiệp phải nộp tiền với mức thu sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, cụ thể như sau:

- Đối với đất trồng lúa là 204.960 đồng/ha/vụ.

- Đất trồng mạ, rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày là 81.984 đồng/ha/vụ.

- Đất trồng cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa, cây dược liệu là 163.968 đồng/ha/năm.

- Đất nuôi thủy sản là 125 đồng/m2 mặt thoáng/năm.

- Đất làm muối là 2% giá trị muối thành phẩm.

Tuy nhiên sẽ miễn thu sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với một số trường hợp sau: Khi toàn bộ diện tích đất nông nghiệp phục vụ nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm, diện tích đất trồng cây hàng năm có ít nhất một vụ lúa trong năm; diện tích đất làm muối; Diện tích đất trồng cây hàng năm có ít nhất một vụ lúa trong năm bao gồm đất có quy hoạch, kế hoạch trồng ít nhất một vụ lúa trong năm hoặc diện tích đất có quy hoạch, kế hoạch trồng cây hàng năm nhưng thực tế có trồng ít nhất một vụ lúa trong năm; Toàn bộ diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao; đất nông nghiệp được nhà nước giao cho hộ nghèo;.../.

Kim Thanh


VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4601524
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa