TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Quy định sửa đổi về lệ phí đăng ký kinh doanh

Trên cơ sở thẩm quyền quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí, Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định mới về lệ phí đăng ký kinh doanh đối với Hợp tác xã, Hộ kinh doanh và Quỹ tín dụng nhân dân; liên hiệp hợp tác xã; cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công; cơ sở y tế tư nhân, dân lập; cơ sở văn hoá thông tin.

Cụ thể: Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc cấp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doan là 150.000 đồng/1 lần cấp đối với Hợp tác xã; 100.000 đồng/1 lần cấp đối với Hộ kinh doanh.

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 300.000 đồng/1 lần cấp đối với Quỹ tín dụng nhân dân; liên hiệp hợp tác xã; cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công; cơ sở y tế tư nhân, dân lập; cơ sở văn hoá thông tin.

Trường hợp cấp đăng ký thay đổi thì thu mức phí là 30.000 đồng/1 lần cấp.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 21/12/2016/.

Bảo Châu


VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4601558
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa