CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DNNVV CỦA DỰ ÁN PHÁT TRIỂN DNNVV

Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV tỉnh Sóc Trăng

Ngày 16/12/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 230/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV tỉnh Sóc Trăng. Đây được kỳ vọng sẽ là cấu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp với các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh và hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn.
Đối tượng bảo lãnh:
•    Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được xếp vào loại doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật.
•    Các hợp tác xã và Tổ hợp tác.
•    Các hộ gia đình kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.
•    Các doanh nghiệp nhỏ và vừa hành nghề trong lĩnh vực đánh bắt xa bờ.

Điều kiện bảo lãnh:
•    Có dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có khả năng hoàn trả vốn vay. Dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh được Quỹ bảo lãnh tín dụng thẩm định và quyết định bảo lãnh theo quy định hiện hành.
•    Có tổng giá trị tài sản thế chấp, cầm cố tại tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật tối thiểu bằng 15% giá trị khoản vay.
•    Có tối thiểu 15% vốn chủ sở hữu tham gia dự án đầu tư, phương án kinh doanh.
•    Tại thời điểm đề nghị bảo lãnh, không có các khoản nợ đọng nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, nợ xấu tại các tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế khác.

Phí bảo lãnh:
•    Phí thẩm định hồ sơ: 50.000 đồng.
•    Phí bảo lãnh: 0,8%/năm tính trên số tiền được bảo lãnh.

Hồ sơ bảo lãnh:
•    Đơn xin bảo lãnh tín dụng.
•    Có dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có khả năng hoàn trả vốn vay.
•    Các báo cáo xác nhận tài chính:
   o    Báo cáo tài chính năm liền kề hoặc báo cáo nhanh tình hình tài chính (đối với doanh nghiệp mới thành lập);
   o    Bảng kê và xác nhận của các tổ chức tín dụng về giá trị tài sản thế chấp, cầm cố và tình hình thanh toán nợ vay tại các tổ chức tín dụng;
   o    Cam kết thế chấp tài sản.
•    Bản sao có công chứng:
   o    Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.
   o    Giấy chứng minh nhân dân của người đại diện, sổ hộ khẩu, hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh đối với hộ kinh doanh (nếu có).
   o    Giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyết định cấp phép xây dựng công trình trên đất, đăng ký động sản...
•    Giấy uỷ quyền hợp pháp trong trường hợp người đại diện không trực tiếp đến giao dịch tại Quỹ hoặc các tổ chức tín dụng.

Thông tin liên hệ:
Văn phòng thường trực Hội đồng Quản lý Quỹ - Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng
Số 01 Bis, đường Hồ Hoàng Kiếm, phường 2, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 079.3821480
Email: baolanhtindungsoctrang@gmail.com
Website: www.quybaolanhtindung.soctrangsme.vn

Trang 1/1
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang sau
  • Trang cuối

VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4736063
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa